AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op de beelden en/of teksten op deze website berust bij M!GUEL of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan M!GUEL. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door M!GUEL.
(Fotografie Petra Ter Horst)

LEVERINGSVOORWAARDEN

M!GUEL levert conform de uniforme voorwaarden horeca, opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland.
U kunt deze inzien via de volgende link.